Student loan NOB

PARAMARIBO – Het is weer mogelijk voor studenten om een lening voor hun studie aan te vragen bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Dat meldt de minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Ware Tijd. Weliswaar zal het er nu ietwat anders aan toe gaan dan voorheen. “We financieren geen buitenlandse studies meer uit het fonds. Dat kan niet anders is het geld direct op”, zegt Levens. 

Daarnaast wordt een studielening ook niet meer verstrekt aan een ieder die aanvraagt en kan aflossen. “We geven voornamelijk aan de studenten met de beste cijfers en we houden een klein percentage aan voor studenten die wegen omstandigheden geen hoge cijfers hebben gehaald, maar dat doorgaans wel doen”, aldus Levens. Het fonds bevat nu SRD 10 miljoen en het is niet duidelijk of en wanneer dit bedrag verruimd zal worden.

Het ministerie zal vooralsnog geen beurzen toekennen aan studenten die naar het buitenland gaan, tenzij die door andere landen en organisaties als de OAS worden aangebonden aan Surinaamse studenten. “De regeling die we hebben dat studenten die het moeilijk hebben een tegemoetkoming kunnen krijgen bestaat nog steeds, maar ik wil het geen beurs noemen, want het bedrag is heel laag. We moeten kijken of we het kunnen verhogen”, aldus Levens.